Promenadstaden Söderort – del 1

del1anfang

Granskning av Stockholms Stads nya översiktsplan – Promenadstaden

Stockholms Stad har en ny översiktsplan som innebär en radikalt ny utvecklingsriktning för Stockholm och Söderort. På många sätt kommer den att förändra Söderort och skapa nya möjligheter för entreprenörer. Vi startar därför nu en artikelserie där vi kommer att gå igenom hela plandokumentet och analysera vad det innebär för oss entreprenörer.

top20anfang

Världsklass 2030 eller nu?
Grunden för Stockholms Stads arbete med en ny översiktsplan har varit ett strategidokument som heter Vision 2030 – Ett Stockholm i världsklass. Strategins mål är att under en 20 års period lyfta Stockholm till att bli en stad i världsklass. Det här är en ganska låg ambition med tanke på att de flesta internationella bedömare är ense om att Stockholm är och har varit en stad i världsklass åtminstone sen mitten av 1990-talet. Stockholm landar ganska genomgående på top-20-listan i jämförelser med de tusentals städer som finns i världen. Och på listor över kreativitet och entreprenörskap ramlar Stockholm in på top-5 eller rent av första plats. Det senare förvånar nog många kreativa entreprenörer i Stockholm som haft med den kommunala byråkratin att göra. Men det är inte byråkratin som är i världsklass, utan stockholmarna, och deras kreativa entreprenörsanda som byggt en stad i världsklass. Och just detta kommer vara vår utgångspunkt i analysen av översiktsplanen. Vilka möjligheter ger den oss kreativa entreprenörer att bygga en ännu bättre stad? Kommer byråkratin att komma ikapp resten av staden?

Men först ta en titt på Stockholms Stads propagandafilm där man lägger tonvikt på att Stockholm är en stad i tillväxt och hela filmen andas skapande av möjligheter.

Innerstad i Söderort
En av de strategiska grundstenarna i den nya översiktsplanen är att innerstaden ska växa utanför tullarna. Och att detta ska ske med utgångspunkt i ett antal attraktiva tyngdpunkter. Några intressanta frågeställningar vi tänkt belysa är: Vilka möjligheter skapas av att förorter omvandlas till innerstad? Hur förändras marknaden med ett tätare och mer sammankopplat Söderort? Och hur kan man som kreativ entreprenör hitta nya affärsmöjligheter i att aktivt driva omvandlingen?

tyngdpunkter

I Söderort är tyngdpunkter man utgår ifrån Liljeholmen, Telefonplan, Årstafältet, Hammarby Sjöstad, Gullmarsplan/Slakthusområdet, Skärholmen, Farsta, Fruängen, Älvsjö och Högdalen. Alla dessa platser har sina egna möjligheter och begränsningar. Vi planerar att titta närmre på stadens planer för vart och ett av dessa områden för att se vilken potential som finns här för kreativa entreprenörer. En intressant fråga är vad som händer i de stadsdelar, t ex Enskede och Solberga, som ligger i mellanrummen mellan dessa tyngdpunkter. Där anger ofta översiktsplanen att det ska skapas samband genom dessa områden utan att det är klart uttalat vad dessa samband består av. Här kan det finnas stora möjligheter för entreprenörer.

Söderortsvisionen
Eftersom Stockholms Stad konstaterat att det finns en obalans i Söderort mellan antalet boende och antalet arbetsplatser har man skapat en särskild strategi för fler arbetsplatser i Söderort. Målet är en ökning från 111.000 arbetsställen till 170.000 arbetsställen 2030. Det innebär en ökning med 60.000 nya arbetsplatser eller 53%.

soderortsvisionen

Det här kommer man naturligtvis inte att klara utan att Söderort blir den hetaste tillväxtregionen i hela Sverige, eller kanske hela Europa. Och framför allt är det ingenting som politiker eller kommunala tjänstemän kan åstadkomma. Kreativa entreprenörer är det som åstadkommer den här typen av tillväxt. Vad staden kan göra är att skapa förutsättningar för kreativa entreprenörer att göra jobbet. En fråga vi kommer titta på är därför om man skapar såna förutsättningar och på vilket sätt man gör det.

Företagsområden i Världsklass
Just nu pågår ett fördjupningsarbete i Stockholms Stad med projektnamnet Företagsområden i Världsklass. Syftet är att ta fram ett tillägg till översiktsplanen rörande näringslivsutvecklingen. Hittills har projektet gjort en inventering av stadens 26 företagsområden, varav 16 ligger i Söderort, samt upptäckt att 80% av stadens företag och arbetsställen inte alls ligger i företagsområdena utan i resten av staden. Man har därför skapat Företagsområde 0 – Resten av staden.

foivk
De övriga företagsområdena i Söderort är Farsta/Larsboda, Globen/Slakthusområdet, Gubbängen, Hammarby Sjöstad, Högdalen, Liljeholmen/Marievik, Skarpnäck, Skrubba, Sätra, Telefonplan, Västberga, Årsta Park, Årsta Partihallar, Älvsjö C, Älvsjö företagsområde och Örnsberg. Man har också tagit fram en intressant karta som visar alla företag och arbetsställen geografiskt och där framstår hela Söderort som en jämn matta av företag. Vi kommer följa projektet och rapportera om vad projektet arbetar med löpande. Vi planerar också att titta speciellt på de 16 företagsområden som finns i Söderort samt undersöka Söderortsdelen av Företagsområde 0.

TIPS: Pågående detaljplaneärenden
En viktig sak att veta som fastighetsägare eller entreprenör med ett pågående detaljplaneärende är att den nya översiktsplanen började gälla den 10 april 2012. Påbörjades arbetet innan dess så är det troligt att det handläggs enligt den gamla översiktsplanens riktlinjer. Och det är i nästan alla avseenden en stor nackdel för dig. Den nya översiktsplanen innebär generellt att du kan få igenom mycket högre exploateringstal, kanske får bygga ända ut i tomtgränsen och blanda lokaltyper i samma fastighet. Nya lönsamma affärsmöjligheter öppnar sig i promenadstaden.

breakpoint

Det kan därför vara idé att begära hos Stockholms Stad att detaljplaneärendet ska handläggas utifrån den nya översiktsplanen. Och att du sen sätter dig ner med dina arkitekter och en framtidsanalytiker och undersöker vilka nya möjligheter som öppnat sig och hur du kan dra nytta av dessa inom projektramarna. Tänk innerstadskvarter så kommer du hitta möjligheterna och argumenten som staden får svårt att säga nej till.

Mer läsning – externa länkar
Wikipedia – Promenadstaden
Stockholms Stad – Promenadstaden
Stockholms Stad – Vision 2030
Stockholms Stad – Söderortsvisionens Blogg
Stockholms Stad – Söderortsvisionen
Stockholms Stad – Byggprojekt i Söderortvisionen
Stockholms Stad – Strategi för arbetsplatser i Söderort
SBRD – Företagsområden i Världsklass
SBRD – Företagsområden i Världsklass Nulägesrapport

Noter
Kartmaterialet i artikeln är baserat på kartor från Stockholms Stad (offentliga handlingar) och grafiskt bearbetade av älvsjö.biz samt ingår i en journalistisk granskning av Stockholms Stads politik. Annan användning av kartmaterialet kan begränsas av upphovsrätt eller annan lagstiftning.

footer

Article written by Rasmus