SLAAK om megatrender

megatrender

Det är lätt att missa strategiskt viktiga förändringar i omvärlden. Speciellt som media är så fixerat vid det absolut mest akuta. Nu senast finanskrisen som startade 2008 i USA och som fick sin fortsättning i Euro-krisen under 2012 och som plötsligt ersatts av Krim-krisen. Samtidigt pågår enorma förändringar drivna av teknologiskiften i världen. Megatrender som i grunden ändrar förutsättningarna för alla strategiska planer i organisationer av alla typer och storlekar. Vi har därför frågat framtidsforsknings och strategibyrån SLAAK i Älvsjö om vilka stora skiften och megatrender som pågår just nu och som kan vara viktiga för entreprenörer i Söderort.

Stora skiften som pågår just nu

Omläggning av det globala energisystemet

Det globala energisystemet håller på att byggas om från bränslebaserade system, huvudsakligen fossila, till bränslefria system baserade på eldrift med elen producerad av sol och vind.

soltrenderisverige

Här finns flera stora pågående teknologiska förändringar både vad gäller produktion och förbrukning som radikalt ändrar förutsättningarna för affärsmodeller inom alla branscher och verksamheter. Omställningen är nu helt marknadsdriven och accelererande med t ex solelsproduktion som mer än fördubblas varje år och bla i Tyskland nått en sån omfattning att kolkraftverk börjat stängs pga för hård priskonkurrens.

Likaså håller Tesla Motors i Kalifornien på att konkurrera ut traditionella förbränningsmotorer genom sina helt eldrivna högprestandabilar och helhetstänk kring laddsystemet. I princip varje bil från Tesla säljs tillsammans med en Carport vars tak producerar el och dessutom bygger man ett nät av soldrivna laddstationer där det är gratis att ladda. Just nu håller dessutom Tesla på att bygga en sol och vinddriven helautomatisk fabrik för massproduktion av batterier till el-bilar.

Tesla Motors konkurrerar ut förbränningsmotorn med gratis el och bättre bilar. (Picture Copyright Tesla Motors, Inc. All Rights Tesla Motors konkurrerar ut förbränningsmotorn med gratis el och bättre bilar.
(Picture – Copyright Tesla Motors, Inc. All Rights Reserved.)

Företag som inte analyserar konsekvenserna av detta på ett samhällsövergripande sätt missar stora affärsmöjligheter och riskerar drabbas av stora plötsliga problem inom den närmaste 10 års perioden.

Kraften i den här megatrenden har missats av så gott som alla prognosmakare och de enda som genomgående gjort prognoser som slagit in är Greenpeace.

ultimaker2

Återindustrialisering av Storstäder i Europa och Nordamerika

Trenden med outsourcing till låglöneländer är över. Nu flyttas industriell produktion tillbaka rätt in i Europas och Nordamerikas storstäder. Brooklyn i New York City leder trenden.

Det här är ett skifte som precis startat. Det drivs av tre parallela trender. Dels snabbt stigande löneinflation i Kina. Vilket gör att kostnadsfördelarna med att outsourca produktion till Kina inte längre uppväger nackdelarna med avståndet.

Dels av utvecklingen inom billig IT-styrd produktionsutrustning som är på väg att revolutionera produktionen lika mycket som persondatorer och billiga kontorsskrivare revolutionerat kontorsarbete under de senaste 40 åren. Makerbot i Brooklyn är ett exempel på båda trenderna. De tillverkar en billig högkvalitativ 3D-skrivare för tillverkning av plastföremål. Den utvecklar och tillverkar de i sin fabrik i Brooklyn. Precis samma sak gör Ultimaker i Utrecht, Holland.

058_louis_seigal_DSC5636

Makerbots fabrik i Brooklyn. (Picture – Copyright Makerbot & Louis Seigal)

Och dels hänger den ihop med megatrenden Urbanisering och nya stadsplaneringsparadigm. Städer fungerar helt enkelt sämre om de saknar småskalig lokal industri och industriellt kunnande. En insikt som började dyka upp i Brooklyn efter millenieskiftet och som i USA skapat en folkbildningsrörelse som kallas Maker Movement.

Den här utvecklingen kommer troligen gå mycket fortare än tidigare teknikrevolutioner eftersom den kopplar in direkt i den redan existerade infrastrukturen med persondatorer, internet, smarta telefoner och existerande IT-styrda men dyra produktionssystem.

Urbanisering och nya stadsplaneringsparadigm om tätare mer urbana städer

För tillfället pågår den snabbaste och mest omfattande urbaniseringen i hela mänsklighetens historia. Och samtidigt håller synen på städers miljöpåverkan att omvärderas genom en insikt att täta städer förstör mindre mark och genererar kortare transporter.

För första gången någonsin bor en majoritet av världens befolkning i en stad, och denna andel fortsätter att växa. För hundra år sedan bodde 20% i städer. År 1990 levde mindre än 40% av världens befolkning i en stad. Men från och med 2010 bor mer än hälften av alla människor i städer. Om 16 år, 2030, kommer 60% bo i städer, och år 2050, om bara 36 år, kommer denna andel att ha ökat till 70%.

befolkning

Samtidigt så pågår ett paradigmskifte inom stadsplanering som skiftar fokus från 1900-talets stadsutveckling. Det paradigmet byggde på att med hjälp av infrastruktursatsningar expandera städer över större ytor. Det nya är att återigen bygga täta koncentrerade städer där invånarna har gångavstånd till allt. Trenden drivs av internetorganiserade folkrörelser som uppkommit spontant i städer med en mycket hög andel kunskapsarbetare.

e4anyimbystyle

Yimby Stockholms förslag till omvandling av korsningen E4an/Södertäljevägen, Älvsjövägen, Mickelsbergsvägen, Personnevägen och Svartlösavägen till tät kvartersstad. (från Lindhagenplanen 2.0)

Stockholm ligger i den globala framkanten i detta. Mycket tack vare Yimby Stockholm med tusentals medlemmar som aktiv driver opinionsarbete och lobbying i allt från lagstiftningsfrågor till det ska byggas lokaler i gatuplan på alla nya hus. Att Stockholm tillhör ledarskiktet i den här Megatrenden är inte konstigt med tanke på att ca 75% av den yrkesverksamma befolkningen i Stockholm är kunskapsarbetare. Det är en av de högsta andelarna i världen, om inte den högsta.

Konsekvenser av dessa skiften

Dessa tre stora skiften har alla var och en för sig förmågan att driva en kraftig högkonjunktur, dock med olika tidsperspektiv.
Omställningen av energisystemet har börjat driva en konjunkturuppgång genom att redan nu ha lyckats frikoppla elpriserna från priserna på fossila bränslen. Denna högkonjunktur har potentialen att pågå i kanske 30 års tid och därigenom likna efterkrigstidens långa stadiga konjunkturuppgång.

solochvindkurva

Återindustrialiseringen av av Storstäder i Europa och Nordamerika har mer förmågan att driva en vanlig högkonjunktur som skapas av att man utnyttjar nya konkurensfördelar. Den här högkonjunkturen ligger i startgroparna just nu och kommer troligen vara längre än 90-talets internetdrivna konjunkturuppgång, men ha ett liknande förlopp.

aterindustrialisering

Men precis som de tidigare IT-drivna högkonjunkturerna med stordatorer på 60-talet, minidatorer på 70-talet, persondatorer på 80-talet, den stora sammankopplingen av alla datorer med Internet på 90-talet och smarta internetkopplade telefoner på 00-talet, så kommer den att vara en i en serie av korta högkonjunkturer. som alla drivs av nästa generation teknologi och där varje sådan generation även innebär en närmast revolutionär förändring av näringsliv och samhälle.

itrevolutioner

Urbanisering och nya stadsplaneringsparadigm om tätare mer urbana städer är en trend vars konjunktureffekter syns först efter lång tid pga den extrema planeringshorisonten på investeringar inom stadsutveckling. Likaså är urbaniseringen ett inflöde av arbetskraft till städerna, men denna arbetskraft måste först utbildas innan den blir verkligt produktiv så även här ligger effekten en bra bit in i framtiden.

urbankurva

Kraften är dock oerhört stor. Paradigmskiftet pågår intensivt och ca 15-25 år in i framtiden (eller mer) kommer den stora effekten av de investeringar som görs och sen ligger effekterna kvar och kan driva en intensiv urban högkonjunktur i kanske ett halvt sekel eller mer. Samtidigt så ger själva investeringsarbetet en konjunktureffekt i sig under perioden fram till 2030 eller längre.

samladeffektkurva

Så vad vi ser framför oss är en lång period av kraftig ekonomisk tillväxt som hålls igång av starka krafter som samverkar till att dra konjunkturen och där olika krafter turas om att vara den mest drivande.

blackswan Det som kan hota detta är enstaka oförutsebara katastrofhändelser i global skala. Det som Nassim Nicholas Taleb kallar för ”svarta svanar”. Förändringstrycket kommer dessutom vara enormt under hela denna period eftersom innovationstakten ökar med fler kunskapsarbetare i städerna. De som inte kan anpassa sina affärsmodeller löpande kommer slås ut fort och obönhörligt, och det gäller allt från individer till företag, städer och hela nationer.

Möjligheter för entreprenörer

Möjligheterna för entreprenörer är dock nästan obegränsade om man hittar en nisch där man kan vara med och leda sin lilla bit av dessa megatrender. Och i samtliga dessa trender så är det nu som man måste agera som entreprenör om man vill vara med och leda utvecklingen.

future

Article written by SLAAK

SLAAK is a research company helping customers to understand the world, as it is in this very moment, and how it will be in the future.

www.slaak.biz