Skyltat Hökarängen

hokarangen_skylt_2

Vandrar man från örbyhållet längs de så här års lummiga gångvägarna intill Örbyleden kommer man tillslut till Hökarängen. Centrumet, som till största delen ligger längs med en bilfri gågata, tillhör Stockholms mest genuina 50-tals centrum och dess samhällshistoriska och stadsplaneringshistoriska värden är omnämnda i Stockholms Stads översiktsplan. Längs med gågatan finns en blandning av restauranger, caféer och affärer men stora butiks- café- och restaurangkedjor lyser med sin frånvaro. Hökarängens serviceutbud tillhandahålls främst av mindre entreprenörer och flera av dem har en helt unik profil. En djuraffär specialiserad på ovanliga djur, en järnhandel som tycks ha mer än allt och en cevicheria dvs en peruansk restaurang. Här finns även sushi, apotek och det fantastiska konditoriet Amanda.

hokarangen_skylt_4

Fastighetsägaren Stockholmshem har som en del i sitt projekt Hållbara Hökarängen arbetat med ytterligare utveckling av centrumet. Syftet har varit att stärka femtiotalskänslan, skapa ett hållbart serviceutbud i stadsdelen samt stärka och marknadsföra de arkitektoniska värden som finns. En viktig del i detta är framtagandet av ett enhetlig skyltprogram.

Resultatet har blivit väldigt bra och gett den visuella miljön ett rejält lyft. När man promenerar längs gågatan är de många fina skyltarna bland det första man lägger märke till. Varje skylt är unik till färg och form, samtidigt som det finns en grafisk samstämmighet mellan dem. De anger tydligt vilken slags verksamhet som bedrivs i respektive lokal t ex sushi, konditori, zoo, järnhandel osv och detta kombineras sedan ytterligare med varje butiks egna profilering i form av de specifika företagsnamnen och/ eller logotyper samt annan förtydligande information placerad på på fasaden, på dekaler på skyltfönstrens glasrutor och på fristående skyltar på marken.

hokarangen_skylt_3

Promenera gärna iväg till Hökarängen du också och få in lite skön retrokänsla i kombination med känslan att nu är det 2014 och inget annat. Här kombineras nutid och dåtid på bästa sätt och att framtiden finns för Hökarängens centrum råder heller ingen tvekan om.

Article written by Erika