Annonsera och stöd älvsjö.biz

Det här är ett erbjudande främst till företag och organisationer.

Skräddarsytt för varumärkesannonsering

Klassiska tryckta medier som livstilsmagasin och facktidskrifter har alltid erbjudit en enastående plattform för effektiv långtidsverkande varumärkesannonsering.

Webmedia har istället blivit en plattform för säljdrivande annonseringen som jagar potentiella kunder med remarketing kampanjer styrda av Google Adwords genom alla websajter de besöker tills kunden ger upp och köper något bara för att slippa annonserna.

Vill man istället köpa annonsplats i webmedia för långtidsverkande varumärkesannonsering som inte alienerar kunderna så är det i princip omöjligt. Det här vill vi ändra på.

Ny typ av webannonsering

Vi har skapat en ny typ av webmedia som erbjuder en annonsplattform som har samma egenskaper som de klassiska tryckta medierna livstilsmagasin och facktidskrifter.

Vi gör det genom att skapa ett webmagasin med en ny typ av innehållsmix och samtidigt återuppliva en annonsform från webmedias barndom. Allt anpassat för dagens internetverklighet. Vi kan därför erbjuda en enastående plattform för effektiv långtidsverkande varumärkesannonsering. På internet.

Hur fungerar det?

Genom att köpa ett löpande annonsabonnemang så stöder ni produktionen av älvsjö.biz och får samtidigt själva varumärkesbyggande marknadsföring.

Läs gärna Programförklaringen för älvsjö.biz

Vi planerar 20 stycken artikelserier inom olika teman som täcker allt från personlig image över nya affärsmöjligheter inom BRAIN revolutionen, Internet of Thing och stadsutveckling till söderort som plats för entreprenörskap. Artikelserierna planeras även ha underserier.

Ni väljer artikelserie

Som annonsör stöder ni produktionen av en specifik artikelserie som ni själv väljer och ni syns då i de artiklar ni stödjer i artikelserien vartefter vi producerar dem.

Här finns en lista på Aktuella artikelserier för annonsörer

Varumärkesbyggande annonser

Ni får en varumärkesbyggande grafisk annons långt upp i artiklarna ni stödjer. Annonserna roteras inte utan ligger kvar på samma plats i samma artiklar så länge artiklarna är publicerad och ni har ett gällande annonsabonnemangsavtal. Vill ni byta era gamla annonser mot nya aktuella så gör vi det mot en mindre engångsavgift. Vår designstudio kan ta fram grafiska annonser mot en tilläggsavgift.

Längst ner i botten på artiklarna kommer det stå en text som beskriver att ni genom ert annonsabonnemang har möjliggjort produktionen av artikeln och artikelserien. Ni kan välja om ni vill ha länk till er hemsida eller inte i den texten. Ni kan pga gällande lagstiftning inte avstå från att omnämnas på detta sätt.

Som annonsör får ni även en länk i sajtens annonsörlista.

Annonsabonnemangsavtal

Annonsabonnemangsavtalen finns i olika prisklasser, prisklasserna baseras på våra kostnader för att producera en kvalitativ och läsvärd artikel i ett visst ämne. Dvs hur mycket research, hur mycket foto, hur mycket grafik och hur mycket illustrationer som behövs.
Som annonsabonnent kan ni välja om ni vill köpa annonsabonnemang för en artikel i månaden, en varannan månad eller en varje kvartal i en artikelserie. Det är möjligt att ha flera parallella annonsabonnemangsavtal.

Mätbarhet

Utifrån vår vision erbjuder vi långtidsverkande annonsmöjligheter som är mätbara mot kvalitativa varumärkesorienterade KPIer under lång tid.

För att möjliggöra detta så erbjuder vi därför i dagsläget inte annonsmöjligheter som är kortsiktigt mätbara mot försäljning eller andra försäljningsrelaterade KPIer.

Trygghet som annonsör

Vi har 100% kontroll över de annonser som visas i sajten och det finns ingen risk att ert varumärke kommer att synas tillsammans med t ex annonser för videosextjänster, fejk-news eller anti-demokratiska politiska rörelser.

Vi samarbetar inte med några annonsnätverk. Vi kommer inte upplåta plats för t ex google adwords-annonser.

Annonsprisklasser

Alla priser exklusive moms.

Prisklass 1

1 art/mån, 5 kSEK/mån – 1 art/varannan mån, 2,5 kSEK/mån – 1 art/kvartal, 1,7 kSEK/mån

Prisklass 2

1 art/mån, 10 kSEK/mån – 1 art/varannan mån, 5 kSEK/mån – 1 art/kvartal, 3,4 kSEK/mån

Prisklass 3

1 art/mån, 15 kSEK/mån – 1 art/varannan mån, 7,5 kSEK/mån – 1 art/kvartal, 5 kSEK/mån

Prisklass 4

1 art/mån, 30 kSEK/mån – 1 art/varannan mån, 15 kSEK/mån – 1 art/kvartal, 10 kSEK/mån

Prisklass 5

1 art/mån, 45 kSEK/mån – 1 art/varannan mån, 22,5 kSEK/mån – 1 art/kvartal, 15 kSEK/mån

Prisklass 6

1 art/mån, 60 kSEK/mån – 1 art/varannan mån, 30 kSEK/mån – 1 art/kvartal, 20 kSEK/mån

Övrigt och villkor

Bindningstid och fakturering

Annonsabonnemangsavtalen har 3 års bindningstid. Gäller avtal som tecknas före publiceringsstart. Därefter kommer vi tillämpa 2 års bindningstid på nya avtal.

Bindningstiden har 2 syften. Dels för att mätbara effekter av varumärkesbyggande marknadsföring ska hinna uppkomma. Dels för att säkerställa produktionsbudgeten för publikationen så att resurserna används till att producera artiklar istället för att de äts upp av annonsförsäljningskostnader.

Vi fakturerar månadsvis i förskott.

Parallella annonsabonnemang

Samma annonsör kan teckna flera parallella annonsabonnemangsavtal och göra detta vid olika tidpunkter.

Artikelserier/underserier kan ha flera annonsörer parallellt och vi kommer fördela vilken annonsör som annonserar i vilken artikel baserat på en turordningslista vartefter artiklarna produceras. I vissa fall kan lottning avgöra vilken annonsör som annonserar i vilken artikel.

Sponsring med varor och tjänster

Vi tar inte emot varor eller tjänster som sponsring. Vi kan ta emot varor och tjänster för att testa dem. Om vi gillar dem och använder dem så kan det bli en artikel, men det är ingenting vi på något sätt garanterar.

Annonsörers påverkan på redaktionellt innehåll

Som annonsör kan ni inte påverka innehållet i en specifik artikel. Vad som skrivs i artiklarna bestäms av skribenten och redaktionen. Undantaget är om en expert hos en annonsör också är skribent pga att hen har intressanta expertkunskapar att bidra med. Det kommer då att framgå att hen skriver som expert men även att hen är kopplad till en annonsör.

Article written by älvsjö.biz