Aktuella artikelserier för annonsörer

Nya IT-revolutionen – Huvudtema

Ambitionen är att ca 50% av alla nya artiklar på Älvsjö.biz ska ligga inom detta huvudtema.

Den publicerade titeln på huvudtemat är ”BRAIN Revolutionen, Internet of Things och StartUp BIZ”. Detta kan ändras över tiden.

Vi skriver om nya affärsmöjligheter, visioner om framtiden, entreprenörer i Söderort och Stockholm, förklara teknologin bakom m.m.

Vi kommer blanda hands-on kunskap med djupare analyser. Och på ett sätt som underlättar för beslutsfattande och ger entreprenörer insikter om nya möjligheter och hot.

Artiklarna skrivs av experter som har djupa insikter om den pågående revolutionen och som själva är en del av revolutionen. Informationsgrafik och illustrationer av hög kvalitet gör komplicerade saker mer begripliga.

BRAIN revolutionen

BRAIN, Beautiful RAMA Artificial Intelligence Network, nästa utvecklingsnivå för Internet.

Vi berättar om hur nya standarder för Internet of Things tillsammans med allt skarpare privacy lagstiftning skapar ett helt nytt Internet som bygger på Edge Computing med Artificiell Intelligens och IoT-prylar som chattar med varandra och självständigt gör upp affärer för sina ägares räkning.

Den här artikelserien kommer bestå av flera underserier i annonsprisklasserna 1-6.

XMPP for IoT

Teknologiska revolutioner drivs alltid av en så kallad ”enabling technology”. Och för BRAIN Revolutionen så ser det ut att vara teknologin XMPP for Internet of Things som får den rollen. Vi testar teknologin själva och lär ut hur man använder XMPP for IoT för att bygga användbara tillämpningar för BRAIN, Automagic City och Industry Four Point Zero.

Den här artikelserien kommer bestå av flera underserier i annonsprisklasserna 1-6.

Automagic City (Smart City)

Med BRAIN Revolutionen, XMPP for IoT och Industry Four Point Zero förändras idén om den Smarta Staden till något mycket större och mer omvälvande. Vi tar utgångspunkt i manifestet för the Automagic City som publicerats av Urban ICT Arean och SLAAK. Därifrån utforskar vi framtidens stad.

Den här artikelserien kommer bestå av flera underserier i annonsprisklasserna 1-6.

Industry Four Point Zero

Den fjärde industriella revolutionen pågår för fullt. Och den är på väg in i en ny fas som är intimt sammankopplad med BRAIN Revolutionen. Just hur Industry Four Point Zero påverkas av och hänger samman med BRAIN revolutionen är temat för denna artikelserie.

Den här artikelserien kommer bestå av flera underserier i annonsprisklasserna 1-6.

Internet of Things

Egentligen handlar hela den nya IT-revolutionen om Internet of Things, men i den här artikelserien hamnar alla artiklar som inte riktigt passar in i någon av de andra artikelserierna men som ändå är intressant att skriva om.

Den här artikelserien kommer bestå av flera underserier i annonsprisklasserna 1-6.

StartUp BIZ

En ny stor våg av StartUp-företag är på gång i Stockholm och den kommer till stor del hamna Söder om Söder. Vi kommer göra intervjuer och reportage om de StartUp-företag som gör saker inom BRAIN Revolutionen, XMPP for IoT, Automagic City och Industry Four Point Zero.

Den här artikelserien kommer bestå av flera underserier i annonsprisklasserna 2-4.

Global megatrender

Det existerar ett flertal stora samhällsomvandlande globala megatrender. Vissa är snabba och har tidshorisonter på något decennium. Andra är långsamma men pågår flera sekel. Och så finns det mellanlånga med tidshorisonter på 30-70 år. De här globala megatrenderna kan påverka vad som är värt att satsa på inom BRAIN Revolutionen, XMPP for IoT, Automagic City och Industry Four Point Zero.

Den här artikelserien kommer bestå av flera underserier i annonsprisklasserna 4 och 6.

Investering Söderort – Sekundärt tema 1

Ambitionen är att ca 20-25% av alla nya artiklar på Älvsjö.biz ska ligga inom detta tema.

Fokus i artiklarna kommer vara stadsutvecklingspositiva analyser av effekter av genomförda förändringar, pågående förändringar, planerade förändringar och visioner om framtida förändringar. Vi kommer göra analyserna dels utifrån vårt eget subjektiva perspektiv som kreativa entreprenörer som lever och verkar i dessa miljöer. Och dels utifrån ett expertperspektiv på hur man bygger attraktiva städer för kunskapsintensivt näringsliv.

Hotspots där det pågår en utveckling av tät blandstad i kombination med spännande StartUp aktivitet inom BRAIN Revolutionen, dvs platser där kreativa entreprenörer gärna verkar, kommer vi bevaka i egna artikelserier.

Artiklarna kommer skrivas av kreativa entreprenörer som även är aktiva medlemmar i nätverket Yimby Söderort och delar Yimby Söderorts syn på stadsutveckling. Artiklarna kommer ha bilder av hög kvalitet som vi fotograferar bara för detta ändamål samt pedagogisk infografik och illustrationer av hög kvalitet.

Stadsutveckling i Söderort

Vi kommer skriva om genomförda, pågående, planerade och visionära stadsutvecklingsprojekt i Söderort ur ett entreprenörsperspektiv. Tonvikten kommer att ligga på den övergripande strukturen och stadsutvecklingsprinciper.

Den här artikelserien kommer att innehålla artiklar i annonsprisklasserna 2, 4 och 6.

Hot Spot Älvsjö

Söder om Söders nya träffpunkt och en hot spot där det just nu utvecklas tät blandstad samt pågår Framtidsforskning och BRAIN Revolution aktiviteter.

Den här artikelserien kommer att innehålla artiklar i annonsprisklasserna 2, 4 och 6.

Hot Spot Söderstaden

Hot spot där det finns gratis co-working space för StartUps och ett av Stockholms Stads mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekt för att skapa tät blandstad. Här pågår BRAIN Revolution och Automagic City aktiviteter.

Den här artikelserien kommer att innehålla artiklar i annonsprisklasserna 2, 4 och 6.

Hot Spot TMV 24/7

Hot spot som lever 24 timmar om dygnet och där det just nu utvecklas tät blandstad samt pågår BRAIN Revolution och Industry 4.0 aktiviteter.

Den här artikelserien kommer att innehålla artiklar i annonsprisklasserna 2, 4 och 6.

Hot Spot Liljeholmen

Hot spot med Söder om Söders mysigaste shopping galleria och en plats där det just nu utvecklas tät blandstad. Är inte riktigt med i BRAIN Revolutionen men en nyckelplats i Söder om Söders urbanisering.

Den här artikelserien kommer att innehålla artiklar i annonsprisklasserna 2, 4 och 6.

Infrastruktur för persontransporter i Södra Stockholm

Det sker just nu stora förändringar i hela Stockholmsregionen och framför allt i Södra Stockholm rörande persontransportinfrastruktur. Det här kan ha avgörande påverkan på var och hur man ska välja att lokalisera vissa verksamheter. Vi kommer därför att bevaka även detta område och planerar ett antal större artiklar i en artikelserie.

Den här artikelserien kommer att innehålla artiklar i annonsprisklasserna 4, 5 eller 6. Det kommer bara vara kvartalsvis publicering i denna artikelserie.

Godsinfrastruktur i Södra Stockholm

Det sker just nu stora förändringar i hela Stockholmsregionen och framför allt i Södra Stockholm rörande logistik och godsinfrastruktur. Det här kan ha avgörande påverkan på var och hur man ska välja att lokalisera vissa verksamheter. Vi kommer därför att bevaka även detta område och planerar ett antal större artiklar i en artikelserie.

Den här artikelserien kommer att innehålla artiklar i annonsprisklasserna 4, 5 eller 6. Det kommer bara vara kvartalsvis publicering i denna artikelserie.

Livstil Söderort – Sekundärt tema 2

Ambitionen är att ca 20-25% av alla nya artiklar på Älvsjö.biz ska ligga inom detta tema.

Kaféer, Restauranger och Barer Söder om Söder

Vi kommer skriva om ställen som passar att sitta och arbeta på, ha möten på, affärsluncher, afterwork m.m.
Tonvikten kommer att ligga på hotspots som är på väg upp som mötesplatser, just nu Älvsjö, Söderstaden, TMV 24/7 och Liljeholmen. Men vi kommer att tipsa om ställen över hela Söderort.

Fokus i artiklarna kommer vara positiva rekommendationer av ställen vi själva använder och gillar. Vi kommer berätta om varför vi besöker just de ställena och hur vi använder dem. Artiklarna kommer även ha bilder av hög kvalitet som vi fotograferar bara för detta ändamål.
Vi kommer ibland att skriva artiklar som även kommer med konstruktiv kritik när vi tycker att ett ställe inte når upp till sin potential.

Den här artikelserien ligger i annonsprisklass 1.

Stuff för livet Söder om Söder

Vi kommer skriva om skor, kläder, glasögon, väskor, inredning, konst, hobby m.m. för entreprenörer av alla kön som verkar Söder om Söder.

Fokus i artiklarna kommer vara positiva rekommendationer av saker vi själva använder och gillar. Vi kommer berätta om varför vi använder just de sakerna och hur vi använder dem. Artiklarna kommer även ha mycket bilder av hög kvalitet som vi fotograferar bara för detta ändamål.
Vi kommer inte skriva negativa recensioner av saker vi inte gillar. Världen är full av produkter och vi ser ingen anledning att slösa tid på att berätta om saker vi varken använder eller gillar.

Den här artikelserien ligger i annonsprisklass 3.

Ta sig runt Söder om Söder

Vi kommer skriva om hur man tar sig till och från Söderort och mellan platser i Söderort. Mest till fots och med kollektivtrafik, ibland kommer vi även lyfta cykel eller bilperspektivet.

Tonvikten kommer att ligga på kommunikationer till hotspots som är på väg upp som mötesplatser, just nu Älvsjö, Söderstaden, TMV 24/7 och Liljeholmen.

Fokus i artiklarna kommer vara positiva rekommendationer av kommunikationer vi själva använder, gillar eller behöver, nu och i framtiden. Vi kommer berätta om varför vi använder och behöver just dessa kommunikationer och hur vi upplever dem.

Den här artikelserien kommer att innehålla artiklar i annonsprisklasserna 1 och 3.

Urban exploration Söder om Söder

Vi kommer göra fotoreportage om platser Söder om Söder som känns bortglömda eller lite hemliga. Mycket industrimiljöer och urban natur blir det.

Den här artikelserien kommer att innehålla artiklar i prisklass 2 och 3.

Konst och kultur Söder om Söder

Vi kommer göra reportage om konst och kultur Söder om Söder.

Den här artikelserien kommer att innehålla artiklar i annonsprisklasserna 1, 3 och 5.

Krönikor – Livet Söder om Söder

Vi kommer skriva krönikor om hur det är att vara kreativ entreprenör Söder om Söder.

Den här artikelserien kommer att innehålla artiklar i annonsprisklass 1.

Article written by Rasmus